Kulhání u psa

Kulhání je nepravidelnost pohybu, zhoršení schopnosti psa pohybovat končetinou nebo na ní udržet váhu. Příčina ovšem nemusí být pouze v končetinách. Kulhání může být výrazné nebo jen mírné, může se chvílemi zlepšovat a zhoršovat nebo být stále stejně intenzivní, může postihnout jednu končetinu nebo více končetin. Kulhání může být horší po námaze nebo naopak po odpočinku. Někdy pes odmítá...

Celý článek